Daily SPAM 5: SPAM …like a girl

Daily Hate

Това е подвеждаща реклама, според мен, не знам дали става дума за увеличаване или смаляване

Споделете, ако статията е била полезна

Коментари и мнения

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.